NVAS-lidmaatschap

Als NVAS-lid profiteert u van veel voordelen, zoals reducties op de kosten voor deelname aan de jaarlijkse NVAS-conferentie en aan Afrika gerelateerde culturele activiteiten, ontvangst van de online nieuwsbrief van het Afrika-Studiecentrum, een overzicht van o.a. vacatures betreffende Afrikastudies via de NVAS alert-service, desgewenst opname in de database van Connecting-Africa en natuurlijk het contact met professionele Afrikanisten in Nederland. Hieronder lichten we de voordelen van het NVAS-lidmaatschap verder voor u toe. Zie ook: NVAS-lid worden.

De NVAS alert-service

De NVAS biedt haar leden een alert-service. Als lid van de NVAS kunt u via e-mail op de hoogte gehouden worden van publicaties, conferenties, culturele activiteiten en vacatures betreffende Afrika. Via deze alert-service kunnen NVAS-leden ook nieuws over bijvoorbeeld hun nieuwste publicaties laten doorsturen naar andere NVAS-leden.

Afrikadagen en NVAS-conferenties

Tegen een gereduceerd tarief kunt u deelnemen aan de door de NVAS georganiseerde Afrikadagen en conferenties. Als lid kunt u ook zelf een bijdrage leveren aan de organisatie van deze evenementen. Tevens krijgt u de kans om tijdens deze evenementen een paper of poster over uw (lopend) Afrika onderzoek te presenteren.

Regionale NVAS-netwerken en -afdelingen

Als NVAS-bestuur juichen wij het ontstaan van regionale NVAS-netwerken en het oprichten van lokale NVAS-afdelingen toe. In 2013 is in Nijmegen een regionale afdeling van de NVAS opgericht. Als NVAS-lid kunt u zelf ook zo’n regionale afdeling oprichten of een lokaal NVAS-netwerk creëren. Mocht u plannen hebben op dit gebied dan verzoeken wij u uw vriendelijk om uw eerste ontwerp te bespreken met Rik Jongenelen.

NVAS-lidmaatschap als toegangspoort tot andere Afrika-organisaties

Als NVAS-lid wordt uw naam automatisch opgenomen in het e-mailbestand van het Afrika- Studiecentrum in Leiden. U ontvangt hierdoor gratis de maandelijkse online ASC Newsletter.

Als NVAS-lid en professioneel Afrika-expert kunt u desgewenst ook een profiel aanmaken op de website Connecting Africa, het netwerk van professionele Afrika-deskundigen (onderzoekers, beleidsmakers, ontwikkelingswerkers).

Als NVAS-lid kunt u ook lid worden van AEGIS (Africa-Europe Group for Interdiscipline Studies), het Europese Afrikastudies netwerk.

Als NVAS-lid kunt u tevens lid worden van APAD (Euro-African Association for the Anthropology of Social Change and Development), het Europees-Afrikaanse netwerk voor op Afrika gerichte antropologie van sociale verandering en ontwikkeling.