Lid worden

De Nederlandse Vereniging voor Afrika-Studies (NVAS) werd in 1997 opgericht. Zij is de enige associatie van in Nederland werkzame wetenschappers die zich met Afrika bezighouden en heeft als algemeen doel onderzoek met betrekking tot Afrika te bevorderen en te coördineren, een netwerk van deskundigen te bieden aan ieder die hierin geïnteresseerd is, en de publieke belangstelling voor Afrika in Nederland te bevorderen. De NVAS is een groeiende gemeenschap met meer dan tweehonderd leden, waarvan een snel groeiend aantal levenslange leden.

Wilt u ook lid worden van de NVAS ?  

Meld u aan bij  Rik Jongenelen. U kunt vandaag nog lid worden en genieten van de vele voordelen van het lidmaatschap van de NVAS (zie: NVAS-lidmaatschap). De contributie bedraagt voor leden € 15, – per jaar. Een gereduceerd tarief geldt voor 65-plussers (€ 10, – per jaar) en studenten en AIO’s (€ 5, – per jaar).

U kunt ook deze machtiging invullen (NL / EN). Dan incasseren wij de contributie automatisch, elk jaar in maart. En heeft u er geen omkijken meer naar!

Wanneer u lid wordt gaat u er mee akkoord dat uw gegevens worden opgenomen in de NVAS-leden database beheerd door Rik Jongenelen van het Afrika-Studiecentrum Leiden.

Wilt u levenslang lid worden van de NVAS ?  

Meld u aan bij Rik Jongenelen. Voor een levenslang lidmaatschap betaalt u een eenmalige bijdrage van € 250,-

Nadat u zich als nieuw NVAS lid heeft aangemeld dient u uw eerste contributie over te maken op bankrekening NL08 INGB 0007 8190 46 ten name van NVAS, Leiden. Uw lidmaatschap gaat in, zodra uw contributie is ontvangen. Vanaf het tweede jaar van uw lidmaatschap wordt uw contributie automatisch geïncasseerd. Voor (gratis) overmakingen vanuit het buitenland kunt u het volgende BIC-nummer gebruiken: INGBNL2A.

Wilt u lid worden van de NVAS namens uw organisatie ?

Is uw organisatie gehuisvest in Nederland en houdt deze zich bezig met Afrika ? De NVAS verwelkomt organisaties die aan deze twee voorwaarden voldoen, graag als nieuwe leden. Zij biedt zelfs een gratis lidmaatschap voor bovengenoemde organisaties die bereid zijn om de NVAS als organisatie kosteloos in hun ledenbestand op te nemen. Meld uw organisatie aan bij Rik Jongenelen.